Regler & säkerhet i Järvsö Bergscykel Park

Vi uppmanar våra gäster att följa dessa regler för att alla ska få en säker och trivsam upplevelse.

  • FULLFACEHJÄLM ÄR OBLIGATORISKT

För att få vistas i anläggningen och komma upp i liften krävs en hjälm som täcker hela ansiktet, en s.k. fullfacehjälm. Vi rekommenderar även att man har ett överkroppsskydd samt knä och armbågsskydd.

  • ALL CYKLING SKER MED EGET ANSVAR

Det är cyklistens egna ansvar att välja led efter kunskapsnivå och anpassa sin åkning efter sin egen åkskicklighet.

  • PARKEN FÅR EJ BETRÄDAS UNDER LIFTENS STÄNGDA TIDER

När liften inte är öppen räknas området som arbetsplats, därför kan det stå fordon i lederna samt personal som arbetar i dessa. Det är då förbjudet, enligt lag, att cykla och vistas i anläggningens leder.

  • DET ÄR CYKLISTENS ANSVAR ATT KÄNNA TILL REGLERNA

Gästen ska vara införstådd med reglerna och villkoren i ”SLAO:s Lilla Gröna” samt vara införstådd med Järvsö Bergscykelparks egna regler. Var uppmärksam på anläggningens skyltar och infotavlor. Vid brott mot dessa regler har anläggningen rätt att bötfälla gästen, dra in liftkortet och även, vid allvarligare överträdelser, polisanmäla personen.

  • RESPEKTERA AVSPÄRRNINGAR OCH FÖRBUDSSKYLTAR

Vid brott mot dessa kommer cyklisten att avvisas från anläggningen, samt i allvarliga fall, polisanmälas.

  • ANPASSA FARTEN OCH VISA RESPEKT FÖR ANDRA CYKLISTER/NATUREN

Vandrare och andra trafikanter kan förekomma på lederna.
Omkörning av andra cyklister är inte tillåtet. Prata då med dom och be om att få passera när de står stilla.
Var särskilt uppmärksam där leder går ihop eller korsar varandra.
Tänk på att anpassa farten efter väderleken.
Stanna inte där sikten är dålig, så som vid krön, efter kurvor eller i brantare backar.
Skräpa inte ner i anläggningen och cykla endast på märkta leder.

  • BERUSADE ELLER DROGPÅVERKADE PERSONER AVVISAS

Alkohol och droger försämrar cyklistens omdöme och reaktionstid, vilket utsätter även andra cyklister och personal för fara.

  • LIFTKORTEN ÄR PERSONLIGA

Personer som försöker åka lift eller vistas i lederna utan personligt eller giltigt liftkort krävs på en avgift på 1500 SEK.

  • CYKLISTEN ÄR ANSVARIG FÖR SIN EGEN UTRUSTNING

Det är cyklistens ansvar att se till att sin utrustning är i fullgott skick samt att se till så att cykeln inte orsakar skador på andra gäster, personal eller anläggningens utrustning.

SLAO:s LILLA GRÖNA