Regler & säkerhet i Järvsö Bergscykel Park

Vi uppmanar våra gäster att följa dessa regler för att alla ska få en säker och trivsam upplevelse.

Säkerhetsgudien som PDF

Järvsö Bergscykel Park – cykling för alla

Välkommen till Järvsö Bergscykel Park – ett paradis för cyklister – här finns lätta leder för nybörjare och leder för experter från hela världen!

Vårt motto är cykling för alla. Vi har designat parken på ett sätt som ska göra det roligt och utmanande för alla som kommer till oss för att cykla downhill. Läs den här guiden och skaffa dig så mycket teoretisk kunskap som möjligt innan du ger dig ut i lederna –
vi vill att du ska cykla på ett säkert sätt!

Olyckor kan hända vem som helst och när som helst, speciellt i första åket eller när du börjar bli trött. Det är viktigt att du som cyklist har koll på både din utrustning, lederna och inte minst din egen förmåga för dagen. Vi rekomenderar alltid att du tar några inspektionsåk för att värma upp din kropp och se vilka förutsättningar lederna har just den här dagen och att ta paus när du börjar känna dig trött. 

Kom ihåg att väder och vind kan radikalt förändra
ledernas beskaffenhet och ändras snabbt.

Att cykla lederna flera gånger försiktigt är ett säkert sätt att utveckla din cykling – på så vis kan du höja din förmåga utan att kliva över din tröskel på vad du klarar av.

Fullfacehjälm är obligatoriskt

För att få vistas i anläggningen och komma upp i liften krävs en hjälm som täcker hela ansiktet, en s.k. fullfacehjälm. Vi rekommenderar även att man har ett överkroppsskydd samt knä och armbågsskydd.

All cykling sker med eget ansvar

Det är cyklistens egna ansvar att välja led efter kunskapsnivå och anpassa sin åkning efter sin egen åkskicklighet. En person per cykel.

Parken får ej beträdas efter stängning

När liften inte är öppen räknas området som arbetsplats, därför kan det stå fordon i lederna samt personal som arbetar i dessa. Det är då förbjudet att cykla och vistas i anläggningens leder.

Det är cyklistens ansvar att känna till reglerna

Gästen ska vara införstådd med reglerna och villkoren i ”Slao:s lilla gröna” samt vara införstådd med Järvsö Bergscykel Parks egna regler – var uppmärksam på anläggningens skyltar och infotavlor. Vid brott mot dessa regler har anläggningen rätt att häva avtalet och dra in liftkortet.

Respektera avspärrningar och förbudsskyltar

Vid brott mot dessa regler har anläggningen rätt att häva avtalet och dra in liftkortet.

Anpassa farten och visa respekt för andra cyklister/naturen

• Vandrare och andra trafikanter kan förekomma på lederna. • Omkörning av andra cyklister är inte tillåtet. Prata då med dom och be om att få passera när de står stilla. • Var särskilt uppmärksam där leder går ihop eller korsar varandra. • Tänk på att anpassa farten efter väderleken. • Stanna inte där sikten är dålig, så som vid krön, efter kurvor eller i brantare leder. • Skräpa inte ner i anläggningen och cykla endast på märkta leder. 

Berusade eller drogpåverkade avvisas

Alkohol och droger försämrar cyklistens omdöme och reaktionstid, vilket utsätter även andra cyklister och personal för fara. Det är förbjudet att cykla alkohol- eller drogpåverkad.

Liftkorten är personliga

Personer som försöker åka lift eller vistas i lederna utan personligt eller giltigt liftkort krävs på en avgift på 1500 sek.

Cyklisten är ansvarig för sin egen utrustning

Det är cyklistens ansvar att se till att sin utrustning är i fullgott skick samt att se till så att cykeln inte orsakar skador på andra gäster, personal eller anläggningens utrustning.
JBP tar inget ansvar för ev skador som kan uppkoma på cyklar i cykelparken vare sig de uppkommer på lederna eller vid lifttransport.

SLAO:s LILLA GRÖNA