JBP planerar downhillsäsongen 2020

Järvsö Bergscykel Park följer utvecklingen kring Corona-viruset noga. Vi jobbar i dagsläget med planering av sommarens downhillsäsong och har siktet inställt att öppna JBP den 20 maj.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och Svenska Skidanläggningars rekommendationer.

Observera att informationen kan komma att ändras.

Information kring Coronaviruset och svenska skidanläggningar

  • Vi följer och förhåller oss till svenska myndigheters centrala och regionala beslut samt rekommendationer.
  • Verksamhet i våra skidanläggningar/skidbackar är inte att betrakta som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar (större folksamlingar).
  • Vi följer en försiktighetsprincip.
  • Vi inser att vi har ett ansvar liksom den enskilda individen har ett eget ansvar.
  • Vi följer kontinuerligt händelseutvecklingen.

På Folkhälsomyndighetens hemsida:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
finns aktuell information att använda internt och till gäster.

Ordförande i SLAO:s medicinska råd har haft direktkontakt med Folkhälsomyndigheten som säger:
”Ja, skidliftarna kan köra som vanligt. Som vanligt är det viktigt att alla som jobbar i den verksamheten och all allmänhet som åker skidor är friska.”

Mer information om Coronavirus (Covid-19) och Svenska Skidanläggningar:
https://www.slao.se/information-kring-corona-och-svenska-skidanlaggningar/
Följ utvecklingen löpande.

Här kan du läsa mer om vilka bestämmelser som finns mellan brukare och driftledning vid utnyttjande av liftanläggningar anslutna till SLAO. Med driftledning avses den som är juridiskt och ekonomiskt ansvarig för driften av liftanläggningen. Med liftanläggning avses liftar och markerade cykelleder.