REGLER

Vi uppmanar alla cyklister att följa de här reglerna för ett trivsammare cykelberg.

FULLFACEHJÄLM ÄR OBLIGATORISKT VID CYKLING

Rekommenderade skyddsutrustning utöver hjälm, som även täcker ansiktet, är ryggplatta, knäskydd och armbågsskydd.

ALL CYKLING SKER PÅ EGEN RISK

Välj cykelleder utifrån din egen kunskapsnivå. Hjälp andra som råkat ut för en olycka.

VISA HÄNSYN

Vandrare och andra trafikanter kan förekomma på cykellederna. Sakta ner vid möte och omkörning, gör dem uppmärksam på att du vill passera. Den som kommer uppifrån/bakifrån har alltid väjningsplikt. Var särskilt uppmärksam där leder går ihop eller korsar varandra.

ANPASSA FARTEN

Se till att kunna stanna före oförutsedda hinder. Tänk på att underlagets egenskaper förändras i olika väderlek.

STANNA INTE I ONÖDAN DÄR SIKTEN ÄR BEGRÄNSAD

Bakom krön, kurvor och brantare backar är det särskilt olämpligt att stanna.

VISA RESPEKT FÖR NATUREN

Stör inte djuren, skräpa inte ner. Terrängen är känslig, därför är det endast tillåtet att cykla på godkända cykelleder.

DET ÄR CYKLISTENS ANSVAR ATT KÄNNA TILL REGLERNA

Följ skyltar och anvisningar för liftåkning och cykling. Brott mot reglerna kommer att beivras. Om cykling sker utanför godkända cykelleder har Järvsö Bergscykel Park rätt att makulera liftkortet.

BERUSADE ELLER DROGPÅVERKADE PERSONER AVISAS

Alkohol och droger försämrar omdöme och prestationsförmåga vilket ökar riskerna för alla som vistas i cykelparken.

LIFTKORTEN ÄR PERSONLIGA

Personer som försöker åka lift eller vistas i lederna utan personligt eller giltigt liftkort kan avkrävas en kontrollavgift på 1500 SEK.

CYKLISTEN ÄR ANSVARIG FÖR SIN CYKEL

Det är cyklisten ansvar att cykeln inte smutsar ner eller skadar andra personer, liftarna eller andra faciliteter.

Fullfacehjälm obligatorisk