JBP-hyran
Öppet alla dagar (öppettider se här)
Boka här

Bergshyran
Bergshotellet
Öppetdagar (öppettider se här)
Boka här

Karta över området – JBP största hyran & moderskeppet